جلد مدارک

 • جلد مدارک تبلیغاتی ۱

  هدایای تبلیغاتی کلاسیک گیفت شمار متنوعی از جلد مدارک و کارت و آلبوم را جهت تبلیغات بهینه شما در این صفحه ارائه مینماید اکثر این هدایا امکان چاپ سیلک و هم طلاکوب را دارند که هزینه کلیشه جهت سیلک ۱۵ هزار تومان و جهت طلاکوبی هزینه گراور آن بیست هزار تومان می باشد که به سفارش شما اضافه می شود  شایان ذکر می باشد که گراور طلاکوبی برای شما ارسال می شود و جهت خدمات بعدی نیز قابل استفاده بوده و کلیشه چاپ سیلک قابل استفاده دوباره نمی باشد

  جلد بیمه نامه

  باعث افزایش مشتریان شما خواهد شد و همچنین می تواند برند نمایندگی شما را در ذهن مخاطبین یا مشتریان شما برای همیشه ثبت کند. شاید این امر به نظر بسیار ساده باشد اما بی شک یکی از مهمترین مواردی است که نمایندگی های سراسر کشور باید به آن توجه لازم داشته باشند . اساسا جلد مدارک هم به همین صورت است و می تواند تاثیر بسیار خوبی در ذهن مخاطبان و مشتریان شما داشته باشد . هدایای تبلیغاتی کلاسیک گیفت برای این مسئله بسیار مهم نمایندگی که همان جلد بیمه نامه و جلد مدارک است برنامه های بسیار خوبی دارد . هدایای تبلیغاتی کلاسیک گیفت با سابقه ای طولانی در امر خدمات رسانی به نمایندگی های بیمه ای سراسر کشور می تواند شما را در رسیدن به برند قوی تر یاری رساند و برای شما جلد بیمه نامه و جلد مدارک بسیار حرفه ای طراحی کند

 • جلد مدارک تبلیغاتی ۲

  هدایای تبلیغاتی کلاسیک گیفت شمار متنوعی از جلد مدارک و کارت و آلبوم را جهت تبلیغات بهینه شما در این صفحه ارائه مینماید اکثر این هدایا امکان چاپ سیلک و هم طلاکوب را دارند که هزینه کلیشه جهت سیلک ۱۵ هزار تومان و جهت طلاکوبی هزینه گراور آن بیست هزار تومان می باشد که به سفارش شما اضافه می شود  شایان ذکر می باشد که گراور طلاکوبی برای شما ارسال می شود و جهت خدمات بعدی نیز قابل استفاده بوده و کلیشه چاپ سیلک قابل استفاده دوباره نمی باشد

  جلد بیمه نامه

  باعث افزایش مشتریان شما خواهد شد و همچنین می تواند برند نمایندگی شما را در ذهن مخاطبین یا مشتریان شما برای همیشه ثبت کند. شاید این امر به نظر بسیار ساده باشد اما بی شک یکی از مهمترین مواردی است که نمایندگی های سراسر کشور باید به آن توجه لازم داشته باشند . اساسا جلد مدارک هم به همین صورت است و می تواند تاثیر بسیار خوبی در ذهن مخاطبان و مشتریان شما داشته باشد . هدایای تبلیغاتی کلاسیک گیفت برای این مسئله بسیار مهم نمایندگی که همان جلد بیمه نامه و جلد مدارک است برنامه های بسیار خوبی دارد . هدایای تبلیغاتی کلاسیک گیفت با سابقه ای طولانی در امر خدمات رسانی به نمایندگی های بیمه ای سراسر کشور می تواند شما را در رسیدن به برند قوی تر یاری رساند و برای شما جلد بیمه نامه و جلد مدارک بسیار حرفه ای طراحی کند